Điều kiện tiên quyết để thành công là khả năng của thể chất và tinh thần thích ứng được với mọi hoàn cảnh đặt ra một cách liên tục mà không bị đuối sức. Lòng tự trọng và lương tâm trong sáng là đức tính cần thiết của một người trung thực và là điều kiện tiên quyết để tạo mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Tôi sẽ không kiếm tiền bằng mọi giá nếu công việc của tôi không thỏa mãn ba điều kiện: Ích lợi xã hội, Tình yêu công việc và sau đó mới là lợi nhuận .

Mã Số: TP306
Tác Phẩm: Chữ :Phúc
Giá: 500,000 VNĐ

 

Mã Số: TP303
Tác Phẩm: Hai Chữ: Tài&Tâm
Giá: 700,000 VNĐ

 

Mã Số: TP302
Tác Phẩm: Chữ :Đức
Giá: 700,000 VNĐ

 

Mã Số: TP301
Tác Phẩm: Chữ:Mẹ
Giá: 500,000 VNĐ