Điều kiện tiên quyết để thành công là khả năng của thể chất và tinh thần thích ứng được với mọi hoàn cảnh đặt ra một cách liên tục mà không bị đuối sức. Lòng tự trọng và lương tâm trong sáng là đức tính cần thiết của một người trung thực và là điều kiện tiên quyết để tạo mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Tôi sẽ không kiếm tiền bằng mọi giá nếu công việc của tôi không thỏa mãn ba điều kiện: Ích lợi xã hội, Tình yêu công việc và sau đó mới là lợi nhuận .

Mã Số: TP287
Tác Phẩm: 7điều răn của Khổng Tử
Giá: 0 VNĐ

 

Mã Số: TP271
Tác Phẩm: Trăm Năm
Giá: 0 VNĐ

 

Mã Số: TP270
Tác Phẩm: Thiện
Giá: 0 VNĐ

 

Mã Số: TP269
Tác Phẩm: Mộng
Giá: 500,000 VNĐ